Prestiżowa nagroda dla prof. Konrada Raczkowskiego

9 listopada 2016

W dniu 21.09.2016 r. prof. dr hab. Konrad Raczkowski z SAN otrzymał nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów w ramach IX Konkursu Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Jest to najbardziej prestiżowa nagroda naukowa przyznawana w ramach „finansów” w Polsce, której partnerem jest Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Każdego roku nagradzana jest tylko jedna praca naukowa z zakresu finansów, a tegoroczne ogłoszenie wyników odbyło się podczas Zjazdu Katedr Finansów, organizowanego w dniach 21-23 września 2016 r. przez Instytut Finansów Uniwersytetu Łódzkiego.

Nagrodzona praca autorstwa: Konrad Raczkowski, Marian Noga, Jarosław Klepacki pt. „Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym” wypełnia lukę poznawczą w nauce o finansach. Po pierwsze falsyfikuje klasyczną teorię finansów zorientowaną na racjonalności poszczególnych uczestników rynków finansowych, wykazując ułomności stosowania normatywnej teorii doboru aktywów; Po drugie, skupiając się na ujęciu deskryptywnym, umożliwia realne, a nie pozorne i dogmatyczne – poznanie istoty samego systemu finansowego, będącego częścią systemu ekonomicznego, który pozwala na krążenie pieniądza w gospodarce. Po trzecie, skupiając się na podejściu multidyscyplinarnym na kanwie elastycznej macierzy paradygmatycznej, wnosi istotny wkład w rozwój metodyki badań nauki o finansach, skupiając się wokół łączenia teorii z praktyką i analizy rzeczywistych uczestników rynku i procesów finansowych wywołujących konsekwencje społeczne i gospodarcze. Po czwarte, analizie poddaje czas i niepewne otoczenie danych podmiotów, alokujących i wykorzystujących zasoby własne. Po szóste, przedstawia kompletną mapę ryzyka systemu finansowego Polski 2015+.

Źródło: http://www.lodz.san.edu.pl/prestizowa-nagroda-dla-prof-konrada-raczkowskiego/

© 2015 KONRAD RACZKOWSKI | ALL RIGHTS RESERVED