Zapraszam do zapoznania się z najnowszą książką „Ekonomia systemu podatkowego”.

12 sierpnia 2020

Zapraszam do  zapoznania się z najnowszą książką „Ekonomia systemu podatkowego„. Dziękuję współautorom, tj. prof. Friedrichowi Schneiderowi oraz dr Asi Węgrzyn. Szczególne podziękowania recenzentom: prof. Stanisław Flejterski, Prof. Elżbieta Mączyńska, Prof. Grzegorz W. Kołodko, Prof. Adam Mariański, Prof. Adam Glapiński, prezes Adam Góral

raczkowski_ekonomia_systemu

Książkę tę powinien przeczytać każdy, kto płaci podatki. Lektura umożliwia lepsze zrozumienie współzależności między systemem podatkowym a dobrem wspólnym, w istotnej mierze rzutującym na jakość naszego życia. Szczególnie ważna jest przedstawiona w książce ekonomiczna analiza prawa, jako niezbędny warunek rzetelnej oceny racjonalności systemu podatkowego i jego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy.

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

O podatkach mówią wszyscy, wszystkich bowiem one dotyczą, natomiast pisać o nich w sposób rzetelny i służący sprawie zrównoważonego rozwoju potrafi niewielu. Autorzy do tej nielicznej grupy należą. Ich książkę wyróżnia nie tylko teoretyczna znajomość rzeczy, lecz również świadomość praktycznych implikacji systemów i polityki fiskalnej.

prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko
Akademia Leona Koźmińskiego, wicepremier i minister finansów, 1994–97 i 2002–03

Podatki mają różne funkcje ekonomiczne: fiskalne, stymulacyjne, redystrybucyjne. Analizę systemu

podatkowego powinniśmy zawsze rozpoczynać od analiz ekonomicznych. Zaskakujące może być to, że dopiero teraz ukazuje się tak niezbędne opracowanie, które powinno być podstawą każdej dyskusji o systemie podatkowym.

prof. dr hab. Adam Mariański
przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Ta książka błyskotliwie przenosi dyskusję o współczesnych systemach gospodarczych z abstrakcyjnych spekulacji w realny świat, w którym rządzą podatki i polityka monetarna. Lektura obowiązkowa dla każdego ekonomisty i studenta.

prof. dr hab. Adam Glapiński
prezes Narodowego Banku Polskiego

Publikacja porządkująca wiedzę na temat systemów podatkowych. My, przedsiębiorcy od lat prosimy nasze rządy o prosty system, który daje możliwość uczciwej konkurencji zarówno na rynku wewnętrznym, jak i globalnym. Książka dowodzi, że autorzy należą do wąskiego grona osób, które mają wiedzę niezbędną do przygotowania koncepcji, o którą apelujemy.

Adam Góral
założyciel i prezes zarządu Asseco Poland

© 2015 KONRAD RACZKOWSKI | ALL RIGHTS RESERVED