Biografie finansowe. Koncepcja i zastosowanie.

20 stycznia 2015

To konferencja naukowa, którą organizuje Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk, w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Miejsce: Warszawa, ul. Łucka 11

Gorąco polecam i zapraszam

TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Dokumentacja osobista w analizie cyklu życia gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz produktów,
  • Wpływ koniunktury gospodarczej na zachowania gospodarstw domowych w zakresie źródeł dochodów i stopnia wydatków w różnym horyzoncie czasowym
  • Wpływ kryzysu finansowego na zachowania konsumentów na rynku
  • Finanse codzienności i ich wpływ na kapitalizację majątków rodzinnych
  • Wpływ narzędzi marketingowych na postawy i zachowania gospodarstw domowych – wybrane aspekty marketingowe
  • Zachowania gospodarstw domowych w warunkach kryzysu
  • Finanse gospodarstw domowych seniorów.

http://biografiefinansowe.san.edu.pl/#home

© 2015 KONRAD RACZKOWSKI | ALL RIGHTS RESERVED