Curriculum Vitae

Konrad Raczkowski
Profesor nauk ekonomicznych, dr hab. w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej i restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Od 2012 r. jest dyrektorem Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownikiem katedry Zarządzania w Gospodarce. Od 2015 r. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Pełni funkcje zarządcze i nadzorcze na rynku finansowym w Polsce. Były wiceminister finansów (2015/2016).

Pełni rolę eksperta i doradcy instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. W latach 2003-2013 był pracownikiem resortu finansów. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie (Visiting Fellow). Odbył trzyletni staż habilitacyjny nauk ekonomicznych w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie (2006-2009). Jest stypendystą rządu Szwecji z zakresu zarządzania (2009), członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (VI kadencji), członkiem Royal Economic Society  oraz British Academy of Management. Autor ponad 100 publikacji naukowych.

Odznaczenia, medale, wyróżnienia:
2019 – złota odznaka Ministra Finansów „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”
2016 – nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk „za wybitne osiągnięcia naukowe
w zakresie finansów” w IX konkursie Komitetu Nauk o Finansach PAN
2016 – nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe
2016 – medal Polskiej Izby Paliw Płynnych „za zasługi dla branży paliwowej”
2015 – nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe
2014 – nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe
2013 – złoty medal Ministra Sprawiedliwości
2009 – szefa agencji rządowej
2007 – Szefa Służby Celnej

© 2015 KONRAD RACZKOWSKI | ALL RIGHTS RESERVED