Premiera książki tuż tuż…

20 stycznia 2015

Światową rewelacją jest zebranie przez autora opinii premierów Polski na temat zarządzania publiczne- go. Faktem jest, że żaden z nich nie miał nowoczesnych, aktualnych studiów w tej dziedzinie, stąd też   źródłem ich opinii jest praktyka, ewentualnie wzbogacona nauką zarządzania przedsiębiorstwami. (…)   Jestem zdania, że omawiane dzieło jest niewątpliwie bardzo cenne dla każdego zainteresowanego   problematyką organizacji i zarządzania, a w szczególności dla osób pracujących w administracji dla   poszerzenia swojej praktycznej wiedzy, natomiast dla studiujących problematykę zarządzania publiczne- go powinno być lekturą obowiązkową.   Z przedmowy prof. dr hab. Witolda Kieżuna

© 2015 KONRAD RACZKOWSKI | ALL RIGHTS RESERVED