Zarządzanie Publiczne. Teoria i praktyka

6 lutego 2015

Premiera książki „Zarządzanie Publiczne. Teoria i praktyka”. Światową rewelacją jest zebranie przez autora opinii premierów Polski na temat zarządzania publicznego (…) Jestem zdania, że omawiane dzieło jest niewątpliwie badzo cenne dla każdego zainteresowanego problematyką organizacji i zarządzania

© 2015 KONRAD RACZKOWSKI | ALL RIGHTS RESERVED